KP-1523 กฏหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม 3

320฿

รายละเอียด

KP-1523   กฏหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม 3

สารบาญ

บัญชีเดินสะพัด
การคิดดอกเบิ้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
การจำนองหรือประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
ประกันภัย
สัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
หน้าที่เปิดเผยความจริง
การโดนวัตถุที่เอาประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
อายุความ
สัญญาประกันภัยค้ำจุน
ประกันชีวิต
ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เซ็ค
อายุความ
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
หุ้นส่วน-บริษัท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด
ครอบครัว
การหมั้น
การสมรส
ทรัพย์สิ้นระหว่างสามีภริยา
สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิ้น
สินส่วนตัวและสินสมรส
การจัดการสินสมรส
หนี้ร่วม
ความเป็นโมฆะของการสมรส
การสิ้นสุดแห่งการสมรส
การหย่า
บิดามารดากับบุตร
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
นิติกรรมที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ความปกครอง
บุตรบุญธรรม
ค่าอุปการะเลี้ยงดู

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-1523 กฏหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม 3”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*