KP-1522 กฏหมายแพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม4 ทรัพย์ มรดก

320฿

รายละเอียด

KP-1522    กฏหมายแพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม4 ทรัพย์ มรดก

 

สารบัญ

ทรัพย์สิน

ทรัพย์,ทรัพย์สิน
การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์ฯ
ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซื่งกรรมสิทธิ์
ทึ่งอกริมตลิ่ง
การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
การคุ้มครองผู้ได้มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทางจำเป็น
กรรมสิทธิ์รวม
สิทธิครอบครอง
การแย่งการครอบครอง
การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
การเปลียนลักษณะการยืดถือ
ครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม
สิทธิเก็บกิน

มรดก

มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
การตัดมิให้รับมรดก
การสละมรดก
พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
การรับมรดกแทนที่
พินัยกรรม
แบบพินัยกรรม
การเพิกถอนพินัยกรรม
ผู้จัดการมรดก
อายุความการจัดการมรดก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก
อายุความมรดก

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-1522 กฏหมายแพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม4 ทรัพย์ มรดก”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*