KP-1488 STA2016 (ST206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

62฿

รายละเอียด

KP-1488    STA2016 (ST206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560
รูปแบบ : A4

ราคา 62 บาท
จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ