KP-1483 SOC2063 (SO263) สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

50฿

รายละเอียด

KP-1483   SOC2063  (SO263)  สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

 

1/59

ข้อสอบอัตนัย  5 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก