KP-1478 SOC2091 (SO291) ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา 1

50฿

รายละเอียด

KP-1478    SOC2091 (SO291)  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา 1

 

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559
ขนาด : A4

1/59
ปรนัย 100 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก