KP-1475 SOC2033 (SO233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

60฿

รายละเอียด

KP-1475   SOC2033  (SO233)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
ขนาด : A4

S/59

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

*เจาะข้อสอบเน้นรายละเอียด

*ตรงประเด็น

*เตรียมสอบ

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก