KP-1465 RUS1001 (RS101) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

40฿

รายละเอียด

KP-1465  RUS1001 (RS101) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

 

สารบัญ

คำชี้แจงเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานในภาษารัสเซีย

การใช้คำสรรพนาม (บุรุษสรรพนาม)

การใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

การใช้คำสรรพนามชี้เฉพาะ

การกระจายกริยาในรูปปัจจุบันกาล

การใช้คำนามในรูปพหูพจน์

การใช้คำคุณศัพท์

การกที่ 6

การกที่ 4

การกระจายกริยาในรูปอดีตกาล

การกที่ 2 กับบุพบท y

การใช้คำสรรพนาม กะโตริ เชื่อมประโยค

การใช้ตัวเลข

คำศัพท์-สำนวน

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ชุดที่ 3

ราคา 40 บาท

จัดทำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์