KP-1462 RUS2002 (RS202) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4

48฿

รายละเอียด

KP-1462  RUS2002 (RS202) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4

สารบัญ

คำชี้แจงเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นในภาษารัสเซีย

1. การใช้การกที่ 2 และการกที่ 4 รูปพหูพจน์

2. การใช้การกที่ 3 รูปพหูพจน์

3. การใช้การกที่ 5 รูปพหูพจน์

4. การใช้การกที่ 6 กับบุพบท O/B

5.การใช้บุพบทเชื่อมประโยค

6. การใช้บุพบท y หรือ k

7. การใช้คำคุณศัพท์ กาโกย

8. การบอก ข้อมูลวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ

9. การใช้กาโตริ เชื่อมประโยค

10. การใช้ อัด ลี ปึย

11. การเปลี่ยนรูปกริยาให้เป็นกริยาวิเศษณ์

12. การเปลี่ยนรูปกริยาให้เป็นคำคุณศัพท์

13.การเปลี่ยนรูปกริยา

แนวข้อสอบชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

ราคา 48 บาท

จัดทำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์