KP-1442 MTH1003 (MA103) คณิตศาสตร์เบื้องต้น

56฿

รายละเอียด

KP-1442  MTH1003 (MA103) คณิตศาสตร์เบื้องต้น

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 7 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58  :ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 50 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 56บาท

โดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์