KP-1429 MKT2204,MKT2206 (MK204) การบริหารผลิตภัณฑ์

60฿

รายละเอียด

KP-1429  MKT2204,MKT2206 (MK204) การบริหารผลิตภัณฑ์

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : – A4

S/59

อัตนัย 5 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก