KP-1422 MKT3202(MK302) การจัดการการขาย e-testing

57฿

รายละเอียด

KP-1422  MKT3202(MK302) การจัดการการขาย e-testing

 

เจาะแนวข้อสอบ
สรุป-แนวข้อสอบปรนัย
สอบ e-testing ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ
สอบ ปลายภาค ข้อสอบ อัตนัย 4-5 ข้อ

 

ราคา 57 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G