KP-1419 MGT2101 (GM203) การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

62฿

รายละเอียด

KP-1419  MGT2101 (GM203) การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
ขนาด: กระดาษ A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58  ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์