KP-1418 MGT2102 (GM303) การจัดการการดำเนินงาน และ โซ่อุปทาน

62฿

รายละเอียด

KP-1418  MGT2102 (GM303) การจัดการการดำเนินงาน และ โซ่อุปทาน

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
รูปแบบ :  – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58 ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 135 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 62บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์