KP-1406 MGT3204 (GM422) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

60฿

รายละเอียด

KP-1406  MGT3204 (GM422) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

 

2/59

สรุปพร้อมข้อสอบ

เฉลยภาคล่าสุด

 

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย สถาบันติวเป็ดน้อย