KP-1404 MGT4209 (GM425) พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ

60฿

รายละเอียด

KP-1404   MGT4209   (GM425) พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ

 

MGT4209 (GM425) พฤติกรรมองค์การ

 

1/59
ราคา 60 บาท

จัดทำโดย สถาบันติวเป็ดน้อย

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ