KP-1402 MGT4004 (BA307) การเป็นผู้ประกอบการ (e-testing)

53฿

รายละเอียด

KP-1402  MGT4004 (BA307) การเป็นผู้ประกอบการ (e-testing)

 

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ

เจาะแนวข้อสอบ

แนวคำถาม-ตอบ พร้อม แนวข้อสอบ
ราคา 53 บาท

จัดทำโดย SHEET FOR G