KP-1401 MGT3408 (GM214) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

70฿

รายละเอียด

KP-1401   MGT3408 (GM214) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

MGT3408 (GM214) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เฉลย  S/58 ภาคล่าสุด

ราคา 70 บาท
จัดทำโดย สถาบันติวเป็ดน้อย

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ