KP-1389 MGT3407 (GM321) การจัดการความเสี่ยงในองค์กร

60฿

รายละเอียด

KP-1389    MGT3407  (GM321) การจัดการความเสี่ยงในองค์กร

 

MGT3407 (GM321) การจัดการความเสี่ยงในองค์กร
สรุปพร้อมข้อสอบ
2/58
ราคา 60 บาท
จัดทำโดย สถาบันติวเป็ดน้อย