KP-1372 MCS4170 (MCS4106) ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน

57฿

รายละเอียด

KP-1372   MCS4170 (MCS4106) ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/57

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด S/57 1/57 1/56 ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 57 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ