KP-1357 MCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์

50฿

รายละเอียด

KP-1357   MCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด: กระดาษ A4

 

2/59

ข้อสอบอัตนัย 8 ข้อทำ 5 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก