KP-1357 MCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์

50฿

รายละเอียด

KP-1357   MCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด: กระดาษ A4

 

2/59

ข้อสอบอัตนัย 8 ข้อทำ 5 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ