KP-1355 MCS3100 (MCS3151) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

53฿

รายละเอียด

KP-1355  MCS3100 (MCS3151) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/57

เฉลยข้อสอบ5  ภาคล่าสุด 1/56 S/55 S/54 ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

 

ราคา 53 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์