KP-1354 MCS3190 , MCS 4603 (MCT 1003,TM103) จริยธรรมสื่อสารมวลชล(ธรรมาภิบาลสื่อฯ)

70฿

รายละเอียด

KP-1354  MCS3190 , MCS 4603 (MCT 1003,TM103) จริยธรรมสื่อสารมวลชล(ธรรมาภิบาลสื่อฯ)

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
ขนาด : A4

S/59

อัตนัย 4 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 70 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก