KP-1352 MCS3184,3306 (MC 336) การพูดเพื่อการขาย

70฿

รายละเอียด

KP-1352   MCS3184,3306 (MC 336) การพูดเพื่อการขาย

พิมพ์เมื่อ: มกราคม  2560
รูปแบบ : – A4

2/59

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 70 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก