KP-1347 MCS3182 , MCS3305 (MC 335) การพูดในอาชีพสื่อสารมวลชน

70฿

รายละเอียด

KP-1347   MCS3182 , MCS3305 (MC 335) การพูดในอาชีพสื่อสารมวลชน

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : – A4

S/59

อัตนัย 3 ตอน

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 70 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก