KP-1346 MCS2162 (MCS2603) สือสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

70฿

รายละเอียด

KP-1346   MCS2162 (MCS2603) สือสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
ขนาด: กระดาษ A4

ใช้สอบ S/59
ปรนัย 100 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 70 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก