KP-1345 MCS3460,MCS3403 (BMS 3305) การจัดการวิทยุกระจายเสียง

60฿

รายละเอียด

KP-1345   MCS3460,MCS3403  (BMS 3305) การจัดการวิทยุกระจายเสียง

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
รูปแบบ : – A4

S/59
ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก