KP-1344 MCS3461,3404 (BM S330) การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

60฿

รายละเอียด

KP-1344   MCS3461,3404 (BM S330) การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4

2/59
ข้อปรนัย 300 ข้อ
ข้อสอบลับ10
*ตรงประเด็น 100 %
*สำหรับสอบเทอมนี้
*เจาะข้อสอบเน้นรายละเอียด
มีจำหน่ายเฉพาะที่ชมรมลูกพ่อขุน สะพานลอย 41,51(ฝั่งกรุงศรี),57

 

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก