KP-1340 MCS3181 (MCS3300) การพูดสำหรับผู้นำ

60฿

รายละเอียด

KP-1340   MCS3181 (MCS3300) การพูดสำหรับผู้นำ

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

2/59
ข้อปรนัย 100 ข้อ
ข้อสอบลับ
*ตรงประเด็น 100 %
*สำหรับสอบเทอมนี้
*เจาะข้อสอบเน้นรายละเอียด
มีจำหน่ายเฉพาะที่ชมรมลูกพ่อขุน สะพานลอย 41,51(ฝั่งกรุงศรี),57

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก