KP-1334 MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ

60฿

รายละเอียด

KP-1334  MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด : A4

2/59
อัตนัย 4 ข้อ
-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก