KP-1332 MCS2161 (MCS 2602) การสื่อสารในองค์การ

70฿

รายละเอียด

KP-1332  MCS2161 (MCS 2602) การสื่อสารในองค์การ

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด : A4

 

2/59
อัตนัย10 ทำ 5 ข้อ
-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 70 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก