KP-1330 MCS2480 (MCS 4401) การแสดงขั้นพื้นฐานทางวิทยุและโทรทัศน์

50฿

รายละเอียด

KP-1330  MCS2480 (MCS 4401) การแสดงขั้นพื้นฐานทางวิทยุและโทรทัศน์

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด : A4

 

2/59
อัตนัย 5 ข้อ
-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก