KP-1322 LIS1003 (IS 103) การใช้ห้องสมุด

58฿

รายละเอียด

KP-1322  LIS1003 (IS 103) การใช้ห้องสมุด

 

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 7 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58   ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 60 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 58 บาท
จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ