KP-1319 LAW4006 (LA 406) กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

80฿

รายละเอียด

KP-1319   LAW4006 (LA 406) กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แผนกคดีบุคคล (ออกสอบ 2 ข้อ)

กฎหมายสัญชาติและการถอนสัญชาติโดยการเกิด

แนวคำถาม

การได้สัญชาติและการถอนสัญชาติภายหลังการเกิด

แนวคำถาม

การขัดกันแห่งกฎหมาย (ออกสอบ 1 ข้อ)

ความสามารถ (มาตรา 10)

สัญชาติของบุคคล (มาตรา 6, 7)

แบบแห่งนิติกรรม (มาตรา 9)

ทฤษฎีย้อนส่ง (มาตรา 4, 5, 8)

หนี้ (มาตรา 13-15)

เขตอำนาจศาลไทย

ตารางสรุป/แนวคำถาม

ส่วนที่ 2 แผนกคดีอาญา (ออกสอบ 2 ข้อ)

ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

องค์การตำรวจสากล

ตัวอย่างคดีระหว่างประเทศ

สรุปเนื้อหาส่วนที่ 2

ภาคผนวก

พ.ร.บ.สัญชาติ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

ราคา 80 บาท

จัดทำโดย UPDATE GROUP

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ