KP-1317 LAW4048 (LA 448) กฎหมายทหาร

70฿

รายละเอียด

KP-1317   LAW4048  (LA 448) กฎหมายทหาร

 

สารบัญ

ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา

ส่วนที่ 1 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ออกสอบ 2 ข้อ)

วิเคราะห์ศัพท์ มาตรา 4

ลักษณะความผิดโดยเฉพาะ

– กลุ่มความผิดโดยตรงเกี่ยวกับการรบ มาตรา 13-18

– กลุ่มความผิดเกี่ยวกับเรือ มาตรา 19-26

– กลุ่มความผิดเกี่ยวกับธง/เครื่องหมายกาชาด/ทรัพย์ที่ใช้ในการยุทธ มาตรา 27, 28, 49

– กลุ่มความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ยามหรือทหารยาม มาตรา 34-37

– กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการทำร้าย/หมิ่นประมาท ผู้บังคับบัญชา มาตรา 38-41

– กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการกระทำการกำเริบ มาตรา 42-44

– กลุ่มความผิดอื่นๆ มาตรา 47-48

– ความผิดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน ป.อาญาทหาร มาตรา 5

อำนาจลงทัณฑ์ มาตรา7-9, 5

ส่วนที่ 2 พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร (ออกสอบ 2 ข้อ)

ตอนที่ 2 ตัวบท

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร

ตอนที่ 3 ข้อสอบเก่า

ราคา 70 บาท

จัดทำโดย UPDATE GROUP