KP-1308 LAW1004 (LA 104) (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

62฿

รายละเอียด

KP-1308  LAW1004 (LA 104) (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

 

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 2/58 1/58   ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์