KP-1278 HRM2101 (HR 201) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

54฿

รายละเอียด

KP-1278   HRM2101  (HR  201)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 54 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์