KP-1272 HIS1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก

62฿

รายละเอียด

KP-1272   HIS1001  (HI  101) อารยธรรมตะวันตก

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด: กระดาษ A4

 

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ