KP-1272 HIS1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก

62฿

รายละเอียด

KP-1272   HIS1001  (HI  101) อารยธรรมตะวันตก

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด: กระดาษ A4

 

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์