KP-1266 HIS1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

62฿

รายละเอียด

KP-1266  HIS1201  (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
ขนาด : A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 1/58   ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์