KP-1238 BIO1105 (BI115) หลักชีวะวิทยา e-testing

80฿

รายละเอียด

KP-1238    BIO1105   (BI115)   หลักชีวะวิทยา e-testing

 

e-testing

1/59

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

ข้อสอบลับ

*ตรงประเด็น 100 %

*สำหรับสอบเทอมนี้

*เจาะข้อสอบเน้นรายละเอียด

ราคา 80 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก