KP-1222 ANT3027 (AN327) ชนกลุ่มน้อย

60฿

รายละเอียด

KP-1222  ANT3027  (AN327)  ชนกลุ่มน้อย

 

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559
รูปแบบ : A4

1/59

ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ + อัตนัย 3 ข้อ

ข้อสอบลับ
*ตรงประเด็น 100 %
*สำหรับสอบเทอมนี้
*เจาะข้อสอบเน้นรายละเอียด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ชมรมลูกพ่อขุน สะพานลอย 41,51(ฝั่งกรุงศรี),57
ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ