KP-1221 ANT3055 (AN355) สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

60฿

รายละเอียด

KP-1221  ANT3055  (AN355)  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559
รูปแบบ : – A4

e-testing

1/59

ข้อปรนัย 100 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

 

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก