KP-1216 POL4315 ( PA325 ) คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา

70฿

รายละเอียด

KP-1216    POL4315 ( PA325 )  คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา

พิมพ์เมื่อ: มกราคม2560
รูปแบบ : – A4

 

2/59

อัตนัย 5 ข้อ

ข้อสอบลับ

*ตรงประเด็น 100 %

*สำหรับสอบเทอมนี้

*เจาะข้อสอบเน้นรายละเอียด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ชมรมลูกพ่อขุน สะพานลอย 41,51(ฝั่งกรุงศรี),57
ราคา 70 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก