KP-1213 POL4182 (PS393) การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย

60฿

รายละเอียด

KP-1213    POL4182  (PS393)  การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
ขนาด : A4

2/59

อัตนัย 5 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก