KP-1212 POL3382 (PA332) การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

80฿

รายละเอียด

KP-1212    POL3382  (PA332)  การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ :  A4

2/59
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อตรงๆ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค
ราคา 80 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์เสก