KP-1211 POL4321 (PA421) การบริหารร่วมสมัย

56฿

รายละเอียด

KP-1211  POL4321 (PA421) การบริหารร่วมสมัย

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
ขนาด: กระดาษ A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 12 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58  ฯลฯ

ข้อสอบเป็นอัตนัย 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 56 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์