KP-1210 POL3312 (PA313) การพัฒนาระบบราชการ

39฿

รายละเอียด

KP-1210  POL3312  (PA313)  การพัฒนาระบบราชการ

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
ขนาด: กระดาษ A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 9 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58  ฯลฯ

ข้อสอบอัตนัยมี 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 39 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์