KP-1207 POL2301 (PA210) องค์การและการจัดการในภาครัฐ

62฿

รายละเอียด

KP-1207  POL2301  (PA210)  องค์การและการจัดการในภาครัฐ

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
ขนาด: กระดาษ A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58  ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ