KP-1205 POL4100 (PS420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

64฿

รายละเอียด

KP-1205   POL4100  (PS420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 2/58 1/58    :ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 64 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์