KP-1200 POL2100 (PS130) การปกครองเปรียบเทียบ

56฿

รายละเอียด

KP-1200    POL2100  (PS130)   การปกครองเปรียบเทียบ

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58  :ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 56 บาท

โดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์