KP-1197 POL3329 (PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

60฿

รายละเอียด

KP-1197  POL3329 (PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : – A4

2/59
อัตนัย 5 ข้อ

-ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด
-ปรับปรุงล่าสุด
-เน้นเจาะรายละเอียด
-ติดตามคำบรรยายทุกภาค

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก